«Social translation» - социальная сеть переводчиков
Регистрация и размещение информации на сайте бесплатны. После того, как вы в первый раз войдете на сайт (сразу после регистрации), добавляйте вакансии, резюме, темы о обсуждения на форуме, информацию, статьи и многое другое.
Заказать перевод у нас

Наши услуги

Последняя информация
Реклама на сайте
Пожертвования
Если вы довольны, что нашли переводчика без посредников и хотите помочь развитию проекта, вы можете сделать пожертвование


Для перечисления пожертвований через Сбербанк используйте наш счет: 4276 8380 8927 3652
Обзор информации
Перевод на болгарский странички "Аудит перевода"
Чтобы сделать заказ на перевод, перейдите на страницу профиля этого пользователя

 

Услуга „Проверка на превода, коригиране на извършения превод или експертна оценка на превода.

Публикувано от ползвател. Последно обновяване: преди 2 седмици от Dumaon

Ключови думи: проверка на качеството качество на превода услуга проверка от „Social Translation» превод коригиране качество на превода проверка за качество на превода от „Social Translation»

 

Услуга „Проверка на превода” – коригиране на извършения превод или експертна оценка на превода.

 

 

Ревизионната комисия от преводачи на „Social Translation» извършва одит (проверка) на качеството на превода, редактиране и коригиране, оценява качеството на превода, прави литературна обработка и нанася стилистични поправки. Услугата се заплаща отделно и се съгласува индивидуално с всеки възложител. Изпратете искане за проверка на качеството на превода. Ние ще ви предоставим официална документална обосновка  съгласно законодателството на РФ.

 

„Social Translation» ще подложи превода на професионално редактиране, ще поправи допуснатите грешки и ще стилизира готовия текст.

Ако не сте сигурни в качеството на работата, извършената от преводача или агенцията за преводи, ако се съмнявате дали поръчката ви е изпълнена коректно и искате да проверите дали преводът е точен и адекватен, потърсете нашите специалисти (носители на дадения език).

 

 

 

В процеса на проверката преведеният текст се сверява с оригинала. Сверяването на превода предвижда проверка за точност, стилистика, граматика, правопис, терминология и избор на стил от преводача, а така също други важни параметри в превода на конкретния документ.

 

Предвид това, че в мрежата на Интернет вече има огромно количество програмно осигуряване за преводачи и че средствата за машинен превод са станали популярни, даденото направление е възможно най-перспективно. При използването на машинен превод със сигурност ще се наложи той да бъде проверен от някой преводач.  Коригирането и редактирането на преводите, тяхната литературна и стилистична обработка обикновено вече влизат в цената на превода. В различните агенции за превод стилът на превеждане на техническата документация, художествените текстове и личните документи може да е много различен. Анализирането на коректурата, редактирането, литературната и стилистичната обработка на преводите трябва да се възлагат на външни подизпълнители.  Преводачите редактори на свободна практика, също както и  редакторите, които работят в агенциите за преводи,  задължително трябва да са филолози.

 

Проверката на превода като отделна услуга може да предполага терминологична или стилистична допълнителна обработка на текста, възложен за превод. Чрез тази услуга вие ще можете да постигнете унифициране на превода например при собствените имена в целия пакет от преведени документи, особено когато първоначално преводът е бил извършен от няколко несвързани помежду си преводачи. В процеса на проверката преведеният текст се сверява с оригинала и предвижда проверка за адекватност на превода, точност, проверка на стилистиката, граматиката, пунктуацията на превода, правописа, терминологията и правилния избор на стил, а така също други важни параметри в превежданите документи. Проверката и експертната оценка, редактирането, коригирането, литературната и стилистична обработка могат да бъдат извършени по предварителна уговорка между възложителя на превода и „Social Translation».

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Опитните професионални преводачи на „Social Translation» и преводачите на свободна практика ще коригират ключовите пропуски и ще проверят дали документът отговаря на необходимите изисквания.

 

Има случаи, когато редактирането и коригирането на превода стават излишни. Например, когато в преведения от подизпълнителя текст смисълът и логическите взаимовръзки са напълно изгубени или повечето термини са преведени погрешно. Изопачен е стилът на текста, който може да е важен, например при превод на художествена публицистика и така нататък. За различните езици пунктуационните правила са различни. Когато текстът се превежда от носителя на езика на майчиния му език, грешки в превода могат да възникнат от невнимание или ако преводачът е уморен, не познава добре правилата или просто е допуснал печатни грешки, в резултат на което преводът да се нуждае от коригиране.

Услугата, предоставяна от „Social Translation», може да е необходима, когато възложителят вече е получил превода, но по някакви причини иска да се презастрахова, например, когато не е сигурен доколко преводачът е квалифициран. Затова той може да поиска преводът да се провери от опитен, дипломиран професионалист. Или когато се опитвате да си изясните и да оцените нивото на знания на своя подизпълнител или преводач към фирмата. В такъв случай също е много удобно да се възползвате от описаната по-горе услуга. Когато трето лице има претенции към преведения текст, трябва да сте сигурни дали те са основателни. Или когато въпросното лице иска да бъде коригиран вече готовият превод. Стилизирането ще позволи значението на превеждания текст да бъде предадено на целевата аудитория възможно най-точно, също както и неговата насоченост и настроение. Това ще спомогне за създаването на положителното усещане у читателя, че първоначално текстът е бил написан на родния му език.

Просмотры: 662 просмотров    | Пожаловаться на эту статью |
Отправить сообщение Добавить пользователя в Мои контакты Рекомендовать этого пользователя

Комментарии (0)